přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka » Vysvětlení základních pojmů

Vysvětlení základních pojmů

 • Normostrana – normostranou se rozumí strana o 1800 úhozech včetně mezer, což představuje dle ČSN strana o 30 řádcích po 60 úhozech
 • Fyzická strana = tisková strana
 • Překlad do jazyka – znamená překlad z jazyka českého do předmětného jazyka cílového
 • Překlad z jazyka – znamená překlad z předmětného jazyka výchozího do jazyka českého
 • (Při překladu z jazyka cizího do jiného cizího jazyka se jednotlivé sazby sčítají, např. překlad z anglického jazyka do italského – účtována sazba překladu z angličtiny do češtiny plus z češtiny do italštiny.)
 • Rozsah překladu – cena za překlad se účtuje ve většině případů (pokud není s klientem domluveno jinak) dle rozsahu překladu, nikoli dle rozsahu předlohy. Zaokrouhlování rozsahu se provádí do rozsahu 20 normostran na 0,5 NS, nad 20 normostran na celé NS, přičemž nejméně účtovaným rozsahem je 1 NS (normostrana) nebo minimální paušál
 • Běžný termín – tímto termínem se rozumí vyhotovení překladu středně obtížného odborného textu ve lhůtě delší než dva pracovní dny
 • 1 pracovní den překladatele - na jeden pracovní den překladatele se běžně počítá s maximálním rozsahem 10 normostran, norma udává 6 – 7 normostran (do této lhůty se však nezapočítává den zadání a odevzdání překladu, víkendy a svátky)
 • Středně obtížný odborný text – jedná se o standardní text ze všech oborů (technický, ekonomický, právnický, lékařský, z oblasti bankovnictví, reklamní,…)
 • Příplatky odbornostní – účtují se pouze v případě vysoce odborných, nadstandardně terminologicky náročných textů, jsou stanoveny v procentech při předběžné kalkulaci překladu
 • Délka akce – týká se tlumočení, do této doby se započítává jak čas samotného tlumočnického výkonu, tak časové ztráty (čas strávený na cestě, nucené přestávky, apod.)
 • ½ den tlumočení = ½ pracovního dne tlumočníka – představuje 4 hodiny
 • 1 den = 1 pracovní den tlumočníka – představuje 8 hodin

Pokud vás zaujala nabídka našich služeb, nebo máte nějaké otázky, kontaktujte nás.

 
YES překlady

YES - překlady a tlumočení, s.r.o.
Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary

Tel./Fax: +420 353 221 053
Mob: 777 133 862, 775 133 868

IČ 26413698
DIČ CZ26413698

e-mail: preklady@yespreklady.cz