WordFast

WordFast patří vedle dalších, zejména TRADOSu, mezi CAT nástroje, které se používají v oblasti písemných překladů. Zkratka CAT znamená počítačem podporovaný překlad (Computer Aided Translation). V žádném případě to však neznamená, že by se jednalo o počítačové překlady. CAT nástroje pouze usnadňují práci překladatelů a šetří náklad klientů, a to díky třem základním faktorům:

1) Vytváření překladové paměti (TM – translation memory) – pokud počítač rozpozná různý stupeň shody s již vytvořenou překladovou pamětí, nabídne překladateli předchozí znění překladu. Tím se práce urychlí a i zlevní. Za opakované segmenty se účtuje nižší cena. Stupeň opakování se zjistí ve statistice CAT nástroje. 

2) Dosažení terminologické jednotnosti díky používání terminologické databáze a to i v případě, že na projektu spolupracuje více překladatelů. 

3) Lokalizace: snadný překlad např. webových stránek, manuálů.