Vysvětlení základních pojmů pro překlady

Abychom se lépe dorozuměli a mohli společně lépe komunikovat, připravili jsme slovníček pojmů, se kterými pracujeme.

  • Normostrana – normostranou se rozumí strana o 1 800 úhozech včetně mezer, což představuje dle ČSN stranu o 30 řádcích po 60 úhozech
  • Fyzická strana = tisková strana
  • Překlad do jazyka – znamená překlad z jazyka českého do předmětného jazyka cílového
  • Překlad z jazyka – znamená překlad z předmětného jazyka výchozího do jazyka českého
  • Při překladu z jazyka cizího do jiného cizího jazyka - sazby se sčítají, např. překlad z anglického jazyka do italského – účtována sazba překladu z angličtiny do češtiny plus z češtiny do italštiny (bez ohledu na to, zda se překládá přímo či přes češtinu)
  • Rozsah překladu – cena za překlad se standardně účtuje (pokud není s klientem domluveno jinak) dle rozsahu překladu, nikoli dle rozsahu předlohy. Zaokrouhlování rozsahu provádíme do rozsahu 20 normostran na 0,5 NS, nad 20 normostran na celé NS, přičemž nejméně účtovaným rozsahem je 1 NS (normostrana) nebo minimální paušál.
  • Běžný termín – tímto termínem se rozumí vyhotovení překladu středně obtížného odborného textu ve lhůtě delší než dva pracovní dny
  • 1 pracovní den překladatele - na jeden pracovní den překladatele se běžně počítá s maximálním rozsahem 10 normostran, norma udává 6 – 7 normostran (do této lhůty se však nezapočítává den zadání a odevzdání překladu, víkendy a svátky)
  • Středně obtížný odborný text – jedná se o standardní odborný text ze všech oborů (technický, ekonomický, právnický, lékařský, z oblasti bankovnictví, reklamní,…)
  • Příplatky odbornostní – účtují se pouze v případě vysoce odborných, nadstandardně terminologicky náročných textů, jsou stanoveny v procentech při předběžné kalkulaci překladu

Pokud vás zaujala nabídka našich služeb, nebo máte nějaké otázky, kontaktujte nás.