Vysvětlení základních pojmů pro tlumočení

Abychom se lépe dorozuměli a mohli společně lépe komunikovat, připravili jsme slovníček pojmů, se kterými pracujeme.

  • Délka akce – Do délky akce (času tlumočení) se započítává jak čas samotného tlumočnického výkonu, tak tzv. časové ztráty (čas strávený na cestě na akci a zpět, nucené i nevynucené přestávky v práci, případná nutná domácí příprava tlumočníka před extrémně náročnou akcí apod.)
  • ½ den tlumočení = ½ pracovního dne tlumočníka – představuje 4 hodiny
  • 1 den = 1 pracovní den tlumočníka – představuje 8 hodin

Pokud vás zaujala nabídka našich služeb, nebo máte nějaké otázky, kontaktujte nás.